Kvantová regrese Libora Smetany a technika hlubokého uvědomění, introspekce a kultivace

Odpusteni CZ verze

ODPUŠTĚNÍ                 stáhnout v pdf souboru

  • Já odpouštím ostatním, co udělali mě:

Z celého srdce vám všem odpouštím to, čeho jste se na mě dopustili ať už vědomě či nevědomě ve všech mých životech a v celém mém bytí. Vůči nikomu necítím nic negativního.

(Začnu roztahovat kruh od nejbližších, až po celé bytí. Začínám nejbližšími lidmi kolem mě – rodina, táta, máma, brácha, ségra, známí, spolužáci, učitelé, spolupracovníci a všichni, se kterými jsem se potkal v tomto životě. Pak ve všech mých minulých životech a pak v celém mém bytí.) 

Opakuji: Odpouštím vám…

(Opakujte tolikrát, kolikrát to budete cítit)

 

  • Žádám ostatní, aby odpustili oni mě:

Upřímně a z celého srdce vás žádám, abyste mi odpustili vše, čeho jsem se na vás dopustil, ať už vědomě či nevědomě.

Právě teď a jednou pro vždy, ruším všechny pakty, smlouvy, úpisy, přísahy, sliby, spolupráce, spojení a jiné svazky, včetně těch multidimenzionálních, včetně všech jejich kopií a pojistek na nezrušitelnost se vším, co nemá svoji podstatu pouze z čisté lásky a světla z tohoto i jiných stvoření.

Volám svá génia nebo archanděla XY, aby mi byli svědkem, že ruším veškeré kletby, které jsem na kohokoliv uvalil.

(Začnu roztahovat kruh od nejbližších, až po celé bytí. Začínám nejbližšími lidmi kolem mě – rodina, táta, máma, brácha, ségra, známí, spolužáci, učitelé, spolupracovníci a všichni, se kterými jsem se potkal v tomto životě. Pak ve všech mých minulých životech a pak v celém mém bytí.) 

Opakuji: Odpusťte mi…

(Opakujte tolikrát, kolikrát to budete cítit)

 

  • Odpouštím sobě:

Odpouštím si vše, co jsem si způsobil, čím jsem se zatížil, ať vědomě, či nevědomě, že jsem sešel z cesty Světla a Lásky, že jsem udělal různé zkratky, chyby, které vedly k mojí smrti, mučení, ztrátě schopností, majetku, které zatížily moje blízké nebo moje partnery, ve všech mých životech a v celém mém bytí.

Právě teď a jednou pro vždy, ruším veškeré SAMOKLETBY, které jsem na sebe uvalil ve všech mých životech v celém mém bytí.

Opakuji: Odpouštím si…

(Opakujte tolikrát, kolikrát to budete cítit)