Kvantová regrese Libora Smetany a technika hlubokého uvědomění, introspekce a kultivace

Kvantová regrese Libora Smetany

Jedná se o zdokonalenou techniku Liborem Smetanou původně od Dolores Cannon, vesmír se stále mění a je potřeba držet krok a stále se posouvat.

Kvantová regresní terapie probíhá v hlubokém uvolnění ve stavu théta. Tímto stavem procházíte vždy těsně před usnutím a při probouzení. Vaše Vyšší Vědomí vybere určité situace z minulých životů, kterými si projdete a to vám pomůže pochopit nepříjemné události, pocity, strachy, obavy, nemoci, které máte v tomto životě. Vyšší Vědomí vás dokonale zná (zdraví, myšlení, plány, životy), je milující a jedná ve vašem nejlepším zájmu, přesně ví, co máte v tuto chvíli pochopit, abyste se mohli posunou dál, nebo vyřešit to, co vás nejvíce zatěžuje. Při následné komunikaci vám odpoví na vaše otázky, které je potřeba si předem připravit. V průběhu regrese se řeší i odpojování všeho co vás negativně ovlivňuje z minulých životů, očištění entit, přisedlíků nebo jiných objektů, které na vás ulpěli a negativně vás ovlivňují a už to není spojené s vaším pochopením, dále lze prověřit i prostředí kde žijete, zda tam je něco, co vás negativně ovlivňuje např. duše, předměty, portály. V případě, že vaší regresi bude negativně ovlivňovat vaše vnitřní temnota, kterou nelze spoutat, lze během regrese i několik takových entit odstranit.

Můžete dostat odpovědi na: 
    - příčiny zdravotních problémů
    - zlepšení kvality života
    - vztahové problémy
    - jakým směrem se vydat
    - příčiny strachů, bolestí, úzkostí
    - proč se mi v životě stále opakují určité situace
    - hledání smyslu vašeho života
    - co vás nyní nejvíce brzdí
ale i na jiné otázky.

Pokud máte dojem, že nepotřebujete řešit žádné důležité téma, ale chcete si regresi vyzkoušet jenom jako zajímavý zážitek, je to také v pořádku.

Regrese se může zúčastnit každý od věku 17 let, výjimku tvoří lidé, kteří užívají tlumící léky (antidepresiva, léky na bolest atp.) a nedoslýchaví.

Průběh sezení

Sezení se neúčastní žádná další osoba, probíhá v soukromí, diskrétně. V první části sezení probereme témata, kterým se chcete věnovat a poté začne regrese. Regrese probíhá vždy vleže. Je potřeba se co nejvíce uvolnit, proto je vhodný pohodlný oděv, který vás nikde neškrtí. Regrese se vždy nahrává pro vaši potřebu, záznam vám předám dodatečně, jako audio soubor ve formátu mp3. 

Na den sezení si nic neplánujte, vyhraďte si dostatek času, je důležitý pohodlný oděv. Také nepijte kávu, alkohol a jiné močopudné nápoje.

Délka celého sezení se většinou pohybuje kolem 5 - 7 hodin, cena za celé sezení je nyní 2500,- Kč.
Platbu přijímáme předem a výhradně převodem na účet.

Zde si můžete zkusit cvičení, díky kterému se můžete lépe připravit na regresi.

Odpuštění Artist name
00:00/ 00:10
Zde je stejné cvičení v mp3

Zástupná regrese

V případech, kdy klient nem​ůže podstoupit kvantovou regresi osobně nebo mu z nějakého důvodu nefunguje, je možné použít tzv. zástupnou regresi. V takových případech spolupracuji se svou partnerkou Alenou Strakovou, kde je Alča jako médium. 
U zástupné regrese může být klient přímo přítomen nebo proběhne úvodní rozhovor online (Zoom, Telegram, Whatsapp) a regrese jako taková proběhne bez přítomnosti klienta. V obou případech dostane klient nahrávku regrese ve formátu mp3.
Délka celého sezení se většinou pohybuje kolem 5 - 7 hodin, cena za celé sezení je nyní 3500,- Kč. 
Platbu přijímáme předem a výhradně převodem na účet.

Před regresí je vhodné si prohlédnout tyto obrázky

 ​Odkazy na videa a další zdroje