Kvantová regrese Libora Smetany a technika hlubokého uvědomění, introspekce a kultivace

THUIK – Technika hlubokého uvědomění, introspekce a kultivace

Jestliže už máte za sebou alespoň tři úspěšné regrese a zabýváte se kultivací svého charakteru, svými negativními vlastnostmi a chcete pochopit hlubší souvislosti a příčiny vašich negativních vlastností a vzorců chování, technika THUIK je pro vás to pravé. Je to nová technika, kterou vyvinul Libor Smetana ve spolupráci s bytostmi lásky a světla.

Na tuto techniku dohlížejí vysoké světelné bytosti, géniové merkurské sféry, kteří vám odhalí tzv. váčky s negativními vlastnostmi.

Jednotlivé váčky obsahují negativní vlastnosti a jejich kombinace, které na vás nejvíce působí a ovlivňují váš současný život, nebo vás brzdí.

Táto technika nám lidem byla daná světelnými bytostmi jako velká pomoc na naší cestě. Pokud se na sebe upřímně podíváme a proběhne sebereflexe a uvědomění, nejenže nám tyto vlastnosti a životy géniové “zvědomí”, ale dojde i ke změně životů spojených s těmito váčky tak, aby byli prožité v lásce a světle a tím dojde i k zmírnění těchto negativních vlastností v současném živote.

Takže vlastnost, která vás nejvíce ovládala nebo vámi nejvíce “lomcovala”, přestane mít na vás ten obrovský vliv a vy se budete moct posouvat dál na vaší cestě kultivace. 

Průběh sezení

Sezení se neúčastní žádná další osoba, probíhá v soukromí, diskrétně. V první části sezení probereme témata, kterým se chcete věnovat, a poté začne THUIK. THUIK probíhá vždy vleže. Je potřeba se co nejvíce uvolnit, proto je vhodný pohodlný oděv, který vás nikde neškrtí.
Na den sezení THUIK si nic neplánujte, vyhraďte si dostatek času, je důležitý pohodlný oděv podobně jako při regresi. Také nepijte kávu, alkohol a jiné močopudné nápoje.

THUIK se vždy nahrává pro vaši potřebu, záznam vám předám dodatečně, jako audio soubor ve formátu mp3. Je důležité s nahrávkou dále pracovat, vypsat si negativní vlastnosti z jednotlivých váčků a pokud chcete přijít na další THUIK, mít spracovanou předcházející nahrávku a i následně se k jednotlivým negativním vlastnostem vracet, hledat tyto negativní vlastnosti i v tomto životě a různých životních situacích.

Délka celého sezení se většinou pohybuje kolem 5 - 7 hodin, cena za celé sezení je nyní 2500,- Kč. 
Platbu přijímáme předem a výhradně převodem na účet.

Zástupný THUIK

Ve speciálních případech, když klient nem​ůže podstoupit kvantovou regresi a tím pádem ani THUIK, je možné udělat THUIK zástupně. V takových případech spolupracuji se svou partnerkou Alenou Strakovou, kde je Alča jako médium. 

Délka celého sezení se většinou pohybuje kolem 5 - 7 hodin, cena za celé sezení je nyní 3500,- Kč. 
Platbu přijímáme předem a výhradně převodem na účet.

 ​Odkazy na videa a další zdroje