Kvantová regrese Libora Smetany a technika hlubokého uvědomění, introspekce a kultivace

O mně

Můj zájem nejprve o vesmír, později o kvantovou fyziku, dále o vědomé žití, mne dovedl až k této metodě, která mi od začátku přišla unikátní tím, že informace zde klient nedostává zprostředkovaně, ale přímo. Kvantovou regresní terapii jsem se naučil od Libora Smetany, kterého jí naučila přímo Dolores Cannon.

V případě zájmu se můžete objednat na kvantovou regresi nebo THUIK i k mé partnerce Aleně Strakové.

 ​Odkazy na videa a další zdroje