Kvantová regrese Libora Smetany a technika hlubokého uvědomění, introspekce a kultivace

Odpojování se

Odpojení ráno

Každé ráno se odpojuji po noci, kdy astrálně cestuji, co se na mě během noci nalepilo, přidružilo, veškeré negativní entity, nebo co jsem si já nevědomě vytvořil(a), na naprosto všech úrovních, vědomé, nevědomé i podvědomé, a vše co nemá SPPZPP, rozpouštím do nebytí a odvádím k PZ

Odpojení večer

A každý večer si zrekapitulovat svůj den a konkrétně se odpojit s kým se ten den potkám (v práci, s kámoškou, klienta…), odpojuji se jak od osob, tak i od míst, kde jsem byl(a), odstřihávám veškeré negativní energie z celého dne.

Odpojení se od všeho co jsme kde zanechali

verze CZ

Právě teď a jednou pro vždy se odpojuji na všech mých úrovních, ve všech mých dimenzích od všeho hmotného i nehmotného, co jsem někde zanechal(a) nebo daroval(a), vědomě i nevědomě, ve všech mých životech, v celém mém bytí, v tomto i jiných stvořeních, od všeho s čím jsem energeticky propojen(a), tak aby to na mě nemohlo jakkoliv negativně působit nebo se na mě napojovat nyní ani v budoucnu. Ať se tak stane teď!

verze SK

Práve teraz a raz a navždy sa odpojujem na všetkých mojich úrovniach a vo všetkých mojich dimenziách od všetkého, s čím som energeticky prepojená, od všetkého hmotného aj nehmotného, od všetkého, čo som darovala, stratila alebo zanechala vedome i nevedome vo všetkých mojich životoch, v tomto aj v iných stvoreniach, priestoroch a dimenziách a v celom mojom bytí, aby na mňa skrz to nemohlo čokoľvek negatívne pôsobiť alebo sa na mňa napojovať ani teraz ani v budúcnosti. Nech sa tak stane teraz!