Kvantová regrese Libora Smetany a technika hlubokého uvědomění, introspekce a kultivace

Odpustenie SK verzia

ODPUSTENIE                 stáhnout v pdf souboru

  • Ja odpúšťam ostatným, čo urobili oni mne:

Z celého srdca vám všetkým odpúšťam to, čo ste mi spôsobili či už vedome alebo nevedome vo všetkých mojich životoch a v celom mojom bytí. Voči nikomu necítim nič negativne.

(Začnem rozťahovať kruh od najbližších až po celé bytie. Začínam najbližšími ľuďmi okolo mňa – rodina, otec, mama, brat, sestra, známi, spolužiaci, učitelia, spolupracovníci a všetci, s ktorými som sa stretla v tomto živote. Potom vo všetkých mojich minulých životoch a potom v celom mojom bytí.)

Opakujem: Odpúšťam vám…

(Opakujte toľkokrát, koľkokrát to budete cítiť)

 

 

  • Žiadam ostatných, aby odpustili oni mne:

Úprimne a z celého srdca vás žiadam, aby ste mi odpustili všetko, čo som vám spôsobil, či už vedome alebo nevedome.

Práve teraz a raz a navždy ruším všetky pakty, zmluvy, úpisy, prísahy, sľuby, spolupráce, spojenia a iné zväzky, vrátane tých multidimenzionálnych, vrátane všetkých ich kópií a poistiek na nezrušiteľnosť so všetkým, čo nemá svoju podstatu iba z čistej lásky a svetla, z tohoto aj iných stvorení.

Volám svojich géniov alebo archanjela XY, aby mi boli svedkom, že ruším všetky kliatby, ktoré som na kohokoľvek uvalil.

(Začnem rozťahovať kruh od najbližších až po celé bytie. Začínam najbližšími ľuďmi okolo mňa – rodina, otec, mama, brat, sestra, známi, spolužiaci, učitelia, spolupracovníci a všetci, s ktorými som sa stretla v tomto živote. Potom vo všetkých mojich minulých životoch a potom v celom mojom bytí.)

Opakujem: Odpusťte mi…

(Opakujte toľkokrát, koľkokrát to budete cítiť)

 

  • Odpúšťam sebe:

Odpúšťam si všetko, čo som spôsobil, čím som sa zaťažil či už vedome alebo nevedome, že som zišiel z cesty svetla a lásky, že som urobil rôzne skratky, chyby, ktoré viedli k mojej smrti, mučeniu, strate schopností, majetku, ktoré zaťažili mojich blízkych alebo mojich partnerov vo všetkých mojich životoch a v celom mojom bytí.

Práve teraz a raz a navždy ruším všetky SAMOKLIATBY, ktoré som na seba uvalil vo všetkých mojich životoch a v celom mojom bytí.

Opakujem: Odpúšťam si…

(Opakujte toľkokrát, koľkokrát to budete cítiť)